Czyste Powietrze 2023 – dla budynków modernizowanych

Blachownia 9,90kWp

Podwyższone progi dochodowe
Dotacje nawet do 100% kosztów kwalifikowanych netto
3 poziomy dofinansowania:

 • Podstawowy – próg dochodowy 135 tys. zł/rok – do 66 tys. zł dofinansowania na kompleksową
  termomodernizację, w tym 27.500zł na pompę ciepła powietrze/woda i modernizację układu CO i CWU
 • Podwyższony – próg dochodowy w gospodarstwie wieloosobowym 1 894 zł/os. miesięcznie, a w
  gospodarstwie jednoosobowym 2 651 zł miesięcznie – do 99 tys. zł dofinansowania na kompleksową
  termomodernizację, w tym 42.400zł na pompę ciepła powietrze/woda i modernizację układu CO i CWU
 • Najwyższy – próg dochodowy w gospodarstwie wieloosobowym 1 090 zł/os. miesięcznie, w gospodarstwie
  jednoosobowym 1 526 zł miesięcznie – do 135 tys. zł dofinansowania na kompleksową termomodernizację, w
  tym 55.600zł na pompę ciepła powietrze/woda i modernizację układu CO i CWU

Możliwość łączenia z ulgą termomodernizacyjną (zwrot z podatku)