Mój Prąd 4.0 (do 31.03.2023r.)

Cykarzew 5,18kWp

Wypłata w ciągu ok 1,5 msc od złożenia wniosku.
Dla nowych i istniejących prosumentów. Dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowalnych.
Możliwość łączenia z ulgą termomodernizacyjną

dof1